Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til sosialministeren

Om forskjellsbehandling mellom ektefeller og samboere når det gjelder ytelser under yrkesrettet attføring

Datert: 23.03.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 29.03.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til oppslag i avisa Tromsø 15. mars 2000, der det fremkommer at det er stor forskjellsbehandling innen trygdeloven mellom ektefeller og samboere. Som det fremgår av oppslaget fikk en kvinne på yrkesrettet attføring 7 000 kroner brutto i måneden som samboer. Etter inngått ekteskap ble beløpet halvert.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre likebehandling for loven på dette området?


Les hele debatten