Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om kritikken som er reist mot den kostbare fallskjermen Statoils tidligere konsernsjef har mottatt som sluttvederlag, og mot at et statlig selskap skal ha slike avtaler

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Flere presseoppslag den siste uken har i sterke ordelag kritisert den kostbare fallskjerm Statoils tidligere konsernsjef har mottatt som sluttvederlag. Ifølge Dagbladet 22. mars 2000, kan denne beløpe seg til opp mot 40 mill. kroner.

Er statsråden enig i den kritikk som er reist mot at et heleid statlig selskap skal ha slike avtaler, og hva vil statsråden, som Statoils generalforsamling, foreta seg for å rydde opp i disse forhold?


Les hele debatten