Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til sosialministeren

Om refusjon for kostnader Oslo kommune har med rusmiddelmisbrukere, da misbrukere fra hele landet kommer til Oslo

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Oslo kommune bruker ca. 1 mrd. kroner i året på tiltak for rusmisbrukere. Oslo har ca. 12 pst. av landets befolkning, men ca. 50 pst. av landets rusmisbrukere. Dette fordi rusmisbrukere fra hele landet kommer til Oslo. Hjemkommunene overlater problemene til Oslo og slipper utgiftene. Dette kompenseres i dag ikke av staten.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne skjevheten, slik at Oslo får akseptabel refusjon for kostnadene og kan opprettholde et akseptabelt tilbud for rusmisbrukerne?


Les hele debatten