Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til finansministeren

Om misforhold mellom tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet og dansk kjøttbransje for vår import av dansk storfekjøtt

Datert: 24.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Statens næringsmiddeltilsyn mener vår import av dansk storfekjøtt i fjor var på 14 tonn. Tallene baseres seg på opplysninger fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Den danske kjøttbransjen har tall på at de eksporterte 55,8 tonn storfekjøtt til Norge fra januar til november 1999.

Hvordan kan slike misforhold oppstå, er toll- og kontrollordningen så tilfeldig og dårlig, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre for å rette på forholdene?


Les hele debatten