Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til statsministeren

Om at DnB har kjøpt 10 pst. av aksjene i Kreditkassen mens Statens Bankinvesteringsfond utreder en sterk norsk finansløsning med nasjonalt eierskap

Datert: 01.03.2000
Besvart: 01.03.2000 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten