Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om ordinære stortingsvedtak av typen "Stortinget ber Regjeringen", og vedtak som er konstitusjonelt og rettslig bindende for Regjeringen

Datert: 01.03.2000
Besvart: 01.03.2000 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten