Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om Møre og Romsdal fylkeskommunes vedtak vedr. tannhelsetjeneste for pleietrengende, som synes å være i strid med tannhelsetjenesteloven

Datert: 29.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Dagsavisen 14. mars 2000, har Møre og Romsdal fylkeskommune vedtatt at når det gjelder tannhelsen til pleietrengende personer, så skal skadede tenner som kunne vært reparert, trekkes, og hull som ikke gir tannpine, skal ikke bores. Dette synes for undertegnede å være i strid med lov om tannhelsetjeneste, der det slås fast at denne gruppen skal ha et gratis tannlegetilbud, og få nødvendig tannbehandling.

Mener statsråden at dette er et verdig tilbud til våre pleietrengende?


Les hele debatten