Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til samferdselsministeren

Å innføre honnørtakst for passering av vegbommar på nytt, etter at han vart teken bort sommaren 1999

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Sommaren 1999 vart honnørtaksten teke bort for passering vegbommar. Dette har vekt sterke reaksjonar blant pensjonistane, og særleg blant minstepensjonistane og uføretrygda. Regjeringa Bondevik gjorde ingenting for å gå tilbake til den gamle ordninga med honnørtakst.

Vil statsråden ta tak i dette og på nytt innføre honnørtakst for passering vegbommar?


Les hele debatten