Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt en kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kan kreve at opplag av småbåt i egen hage er søknadspliktig, og ta saksbehandlingsgebyr i den sammenhengen

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Porsgrunn kommune krever 700 kroner i saksbehandlingsgebyr for å behandle søknader om å bruke egen hage som opplagringsplass for egen privat småbåt. Kommunen tolker båtopplag til å være søknadspliktig etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Å innkreve byggegebyr for å tillate private båtopplag i egen hage får mange til å reagere med undring.

Er det hjemmel i plan- og bygningsloven for å kreve at opplag av småbåt i egen hage er søknadspliktig så lenge det ikke foreligger naboklage?


Les hele debatten