Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 05.04.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Vernepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helsefag, har laget en rystende rapport fra praksisopphold på sykehjem i Fredrikstad og Sarpsborg. 73 pst. av friske pasienter dopes ned med psykofarmaka. Mange eldre sendes tidlig til sengs og gis sovemedisin, slik at de også sover om dagen og dermed blir døsige, passive og enklere og hanskes med.

Hva vil statsråden foreta seg for å rydde opp i forholdene?


Les hele debatten