Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hva som etter "Scandinavian Star"-ulykken er skjedd med opplæring av brannmannskaper i brannslokking om bord i skip, og om status for RITS-prosjektet (Redningsinnsats til sjøs)

Datert: 05.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Det er nå ti år siden den tragiske brannen ombord i passasjerfergen "Scandinavian Star", hvor 159 mennesker mistet livet.

Hva har siden den gang skjedd med opplæring av brannmannskaper med tanke på brannslukking ombord i skip, og hva er pr. i dag status vedrørende det såkalte RITS-prosjektet (Redningsinnsats til sjøs)?


Les hele debatten