Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å tilleggsoppnevne en representant fra lokalsykehusene til utvalget som skal utrede faglige krav til den akuttmedisinske kjeden

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Departementet har nedsatt et utvalg som skal utrede faglige krav til den akuttmedisinske kjeden. Det forventes at utredningen i sterk grad vil berøre akuttfunksjonene ved mange lokalsykehus, men noen representant fra lokalsykehusene spesielt finnes ikke i utvalget.

Vil helseministeren sørge for at det tilleggsoppnevnes en representant fra lokalsykehusene i den utredningsgruppe som er nedsatt?


Les hele debatten