Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at Statens Jernbanetilsyns stengning av Stange stasjon for av- og påstigning har resultert i en taxiregning på ca. 1 mill. kr

Datert: 05.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Stange stasjon i Hedmark ble i desember 1999 stengt av Statens Jernbanetilsyn for av- og påstigning. Resultatet har blitt en taxiregning på ca. 1 mill. kroner.

Synes statsråden dette er forsvarlig bruk av offentlige midler, og hva vil statsråden gjøre for at de reisende får et så godt tilbud som mulig i dette området?


Les hele debatten