Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om når Statens forurensningstilsyns rapport om mulige tiltak for støyreduksjon blir ferdig og offentliggjort

Datert: 06.04.2000
Fremsatt av: Terje Johansen (V)
Besvart: 12.04.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Støy omtales ofte som det gjenglemte miljøproblemet. I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 1999 vises det for eksempel til at det i 1997 i Oslo var 95 000 personer som var utsatt for støy innendørs som oversteg Miljøverndepartementets grenseverdier på 30 dB (A). Av disse var omlag 18 000 personer sterkt støyplaget. Statens forurensningstilsyn (SFT) arbeider med en rapport om mulige tiltak for støyreduksjon.

Når blir den ferdig og offentliggjort?


Les hele debatten