Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om finansiell støtte til å få iverksatt et påtenkt tilbud ved Aker sykehus om narkosebehandling av heroinmisbrukere

Datert: 06.04.2000
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Bruk av narkose som behandling for heroinmisbrukere har etter hvert fått større omfang i enkelte europeiske land, ikke minst i Spania. Et opplegg med narkosebehandling for narkomane var påtenkt ved Aker sykehus for en stund tilbake, men ble stoppet av økonomiske grunner.

Vil statsråden medvirke til at det tilbudet man hadde på trappene ved Aker sykehus om narkosebehandling av heroinmisbrukere blir iverksatt med finansiell støtte av departementet?


Les hele debatten