Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å endre privatskoleloven, slik at det skal være rom for skjønn før det utløses rett til tilskudd

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I den senere tid har det vært en stor økning i antall søknader om å få starte privatskoler. En kristen organisasjon har planer om en omfattende utvidelse av sitt nettverk av skoler. Disse er godkjent etter lovens bestemmelse om religiøst alternativ. Privatskoleloven er spesiell på den måten at det automatisk utløses tilskudd dersom skolen godkjennes.

Vil statsråden ta initiativ til å endre loven slik at det skal være rom for skjønn før det utløses rett til tilskudd?


Les hele debatten