Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Om at Rv 60 Stranda-Hellesylt, som har vore mykje stengd pga. ras og rasfare, er ein trussel mot liv og helse og eit stort problem for næringslivet i området

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Riksveg 60 mellom Stranda og Hellesylt har i mars månad vore stengt samanhengande i 17 dagar, og dessutan i kortare periodar på grunn av mange ras og stor rasfare. Dette har skapt ein uhaldbar situasjon for både person- og godstransport. Vegen er ein trussel mot liv og helse, og skaper dessutan store problem for næringslivet i området.

Kva vil statsråden gjere for å løyse desse problema?


Les hele debatten