Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til nærings- og handelsministeren

Om adgangen for statlig eide aksjeselskaper, som Telenor og Statoil, til å investere utenfor Norges grenser

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Senterpartiets generalsekretær tar til orde for at statlig eide aksjeselskaper, som for eksempel Telenor og Statoil, ikke skal ha adgang til å investere utenfor Norges grenser.

Er næringsministeren enig i en slik omlegging av politikken overfor norske heleide statlige selskaper?


Les hele debatten