Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om Statens jernbanetilsyns vedtak om å stanse trafikken med svenske panoramavogner på Ofotbanen

Datert: 11.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Statens Jernbanetilsyn fattet 14. mars 2000 vedtak om øyeblikkelig å stanse trafikken med svenske panoramavogner på Ofotbanen. NSB BA har krevd at vedtaket oppheves i og med at det strider mot internasjonale regelverk. Trafikken er nå satt i gang, mens regelverket tolkes. Dersom vedtaket til Statens Jernbanetilsyn hadde blitt tatt til følge, ville konsekvensene blant annet være at det meste av godstransport inn og ut av Norge måtte opphøre.

Vil statsråden påse at Jernbanetilsynet kjenner regelverket?


Les hele debatten