Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til samferdselsministeren

Om Norne-ulukka og tryggleiken i helikoptertransporten, og å stoppa dagpendlinga og legga offshoreflygingane inn under regelverket for allmenn luftfart

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I samband med granskinga av Norne-ulukka, er det avdekka fleire sterkt kritikkverdige tilhøve ved tryggleiken. Stortinget bør difor drøfte aktiviteten i denne verksemda på nytt. Straks bør det gjerast noko med helikoptertransporten.

Vil statsråden stoppe dagpendlinga, og legge offshoreflygingane inn under regelverket for allmenn luftfart ?


Les hele debatten