Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til fiskeriministeren

Om å løse konflikten mellom Oslo kommune og havnevesenet om råderetten over Bjørvika, for å få til byutvikling og gjennom eiendomsutvikling få pengebidrag til delfinansiering av senketunnel på E18

Datert: 30.03.2000
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Byutvikling i Bjørvika er bredt akseptert som viktig. Det har en tid vært konflikt om råderetten over deler av området mellom Oslo kommune og Oslo Havnevesen.

Vil det bli tatt initiativ for å løse konflikten, slik at kommunen helhetlig kan disponere også havnevesenets arealer for å få til byutvikling i området, og gjennom eiendomsutvikling få pengebidrag til delfinansiering av senketunnellen på E18?


Les hele debatten