Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om at næringslivet har langt høyere transportkostnader enn utenlandske konkurrenter, f.eks. for tømmer, med henvisning til dieselavgiftene og vekt- og lengdegrensene for vogntog

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Norsk næringsliv har langt høyere transportkostnader enn sine utenlandske konkurrenter. Transport av tømmer er eksempelvis 35 pst. høyere i Norge enn i Sverige og Finland. I våre naboland er maksimal tillatt totalvekt 60 tonn for vogntog, mens den i Norge er 50 tonn. Samtidig er største tillatte vognlengde 25,25 meter i disse landene mot 22 meter i Norge (for tømmertransport). I tillegg er dieselavgiftene ca. 40 pst. høyere i Norge.

Hva gjør Regjeringen for å harmonisere rammevilkårene på disse områdene?


Les hele debatten