Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av Stortingets forslag om å endre tilskuddsreglene til studentboliger, med henvisning til Oslos store behov og høye kostnadsnivå

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Behovet for nye studentboliger i Oslo er stort. Høyt kostnadsnivå gjør det vanskelig å få håndterbar husleie i nye byggeprosjekter. Stortinget ba derfor Regjeringen vurdere å endre tilskuddsreglene til studentboliger, slik at satsen i for eksempel Oslo kan økes til 300 000 kroner innenfor dagens øvre grense på 60 pst. av byggekostnadene. Studentsamskipnaden i Oslo opplyser at de pr. 27. april 2000 verken har fått nye byggetilsagn eller signaler på oppfølging av Stortingets forslag.

Når vil dette bli fulgt opp?


Les hele debatten