Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om kompensasjon til bedrifter som ifølge NHO i Troms har tapt opptil 1,5 mill. kr pga. de store snømengdene

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): I en pressemelding 14. april 2000 fra Kommunal- og regionaldepartementet, varsler kommunalministeren økte bevilgninger til Naturskadefondet til skredsikring, og mulighet for kommuner å søke om tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet. Snøskredøvelsen i Kvænangen 26. april 2000, i regi av Troms sivilforsvarskrets, dokumenterte behov for økte bevilgninger. Foreløpige tall fra NHO i Troms viser tap på opptil 1,5 mill. kroner for enkelte bedrifter.

Hvordan vil Regjeringen gi kompensasjon for dette?


Les hele debatten