Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hva som vil bli gjort for at Opplysningsvesenets fonds investeringer følger fondets etiske retningslinjer i tråd med Kirkens verdier

Datert: 27.04.2000
Fremsatt av: Elsa Skarbøvik (KrF)
Besvart: 03.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Opplysningsvesenets Fond forvaltes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Fondet har etiske retningslinjer for sine investeringer i tråd med kirkens verdier. NRK Fjernsynet og Norwatch har vist at investeringene ikke følger disse.

Hva vil statsråden gjøre for at fondet skal forvaltes i tråd med kirkens etiske grunnlag?


Les hele debatten