Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om å sørge for at fylker som ønsker det, får ta i bruk mammografibusser

Datert: 28.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Stortinget har vedtatt å bygge ut mammografiscreening til et nasjonalt tilbud for å redde flest mulig kvinneliv. For å nå ut til flest mulig kvinner, ønsker mange fylker å satse på mammografibusser i tillegg til stasjonære enheter ved sykehusene. Departementet pålegger fylkene å ha stasjonære enheter til tross for at disse alene er dyrere og kan gi dårligere resultat.

Vil statsråden straks sørge for at fylker som ønsker det får ta i bruk mammografibusser?


Les hele debatten