Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om retningslinjer som kan bidra til å trekke opp klarere grenser mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene m.v., herunder bestemmelser om karantenetid

Datert: 29.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten