Muntlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om statsråden sitt ønskje om å lovfeste rett til barnehageplass, og om barnehagemeldinga som grunnlag å jobbe vidare på i den samanhengen

Datert: 29.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF):


Les hele debatten