Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at bestanden av kongekrabbe i stor grad har ødelagt for garnfiske i Varangerfjorden, og hvorfor det russiske fangstkvoteforslaget i 1999 ikke ble fulgt opp

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Bestanden av kongekrabbe har i stor grad ødelagt Varangerfjorden for fiske med garn, da fiskerne får garnene fulle av krabbe med ødelagte garn som resultat. I dag drives kun svært begrenset forskningsfangst av kongekrabbe. I forbindelse med fiskeriforhandlingene med Russland i fjor, foreslo forskere i den russiske delegasjonen en fangstkvote på 300 000 krabber, noe den norske delegasjonen ikke aksepterte.

Hvorfor ble ikke det russiske forslaget fulgt opp, og vil Norge i framtida lytte til russiske kvoteforslag?


Les hele debatten