Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at gytebestanden av norsk-arktisk torsk er blitt redusert med 70 pst. siste år, og at beskatningen i stor grad er konsentrert om ungfisk

Datert: 04.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I bladet Fiskaren 28. april 2000, går det fram at gytebestanden av norsk arktisk torsk er blitt redusert med 70 pst. siste år. Dette framgår av et notat Fiskeridepartementet har mottatt fra Havforskningsinstituttet. Beskatningsmønsteret i dag er i stor grad konsentrert om ungfisk, og må karakteriseres som uklokt.

Bekymrer denne situasjonen statsråden, og hvilke tiltak er tenkt iverksatt for å snu utviklingen?


Les hele debatten