Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.05.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Norske utenlandsstudenter fikk høsten 1997 en spesiell kompensasjon for store tap på grunn av store svingninger i valutakursene. Nå er mange studenter igjen i en prekær situasjon på grunn av den sterke verdistigningen på dollar og pund, med henholdsvis 12 og 10 pst. i forhold til kursen ved utbetalingstidspunktet. Dette gir de berørte studenter tap på mellom 10 000 og 20 000 kroner.

Hva vil statsråden gjøre for å gi studentene kompensasjon for disse tapene?


Les hele debatten