Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om å trappe opp ordninga med utsmykkingsmidler til kommunale og fylkeskommunale kulturbygg

Datert: 05.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av kulturminister Ellen Horn

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ordninga med utsmykkingsmidler til kommunale og fylkeskommunale kulturbygg ble nesten halvert i 1999. Et flertall i kulturkomiteen ba i Budsjett-innst. S. nr. 2 (1999-2000) om at ordninga blir trappet opp igjen. Midlene har for det meste gått til utsmykking av skoler, og bidrar dermed til at barn og unge kan møte kunst i hverdagen. Ordninga har også gitt kunstnere oppdrag der de bor, og er derfor et bidrag til at kunstnere kan bo i distriktet.

Vil statsråden ta initiativ til å trappe opp ordninga?


Les hele debatten