Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om fremdriften med hensyn til å få gjennomført målsettingen om opprydning og effektivisering i offentlig sektor

Datert: 05.04.2000
Besvart: 05.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten