Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk i offentlig sektor for å frambringe nok omsorgs- og tilsynstjenester og en god nok skole

Datert: 05.04.2000
Besvart: 05.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten