Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en Arbeiderparti-utredning hvor det sies at det offentlige bør begrense sin rolle som produsent av helse- og omsorgstjenester, og hvorvidt dette er et signal til kommunene

Datert: 05.04.2000
Besvart: 05.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten