Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om grep for å motvirke at attraktive bedrifter flytter ut av landet

Datert: 05.04.2000
Besvart: 05.04.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten