Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorfor ikke f.eks. Fredriksten festning i Halden er med som alternativ til Akershus festning når forsvarssjefen utreder lokalisering av den nye forvaltningsskolen

Datert: 03.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Forsvarssjefen har i februar 2000 besluttet at den nye samlede forvaltningsskole for de tre våpengrener skal i sin helhet utredes flyttet til Akershus festning. Forsvarssjefen utreder derfor kun et lokaliseringsalternativ.

Mener statsråden dette vil være tilstrekkelig når Stortinget skal behandle saken, og hvorfor er ikke eksempelvis Fredriksten festning i Halden med som et alternativ?


Les hele debatten