Spørretimespørsmål fra Bror Yngve Rahm (KrF) til fiskeriministeren

Om å bedre sikkerheten ved innseilingen til Grenlandsleia, ikke minst i forhold til radardekningen

Datert: 18.05.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Bror Yngve Rahm (KrF)

Spørsmål

Bror Yngve Rahm (KrF): Innseilingen til tungindustrien i Grenland har over lengre tid vært kritisert for manglende sikkerhet. Skipstrafikken er stor, og foregår i et trangt område omgitt av bebyggelse og befolkningstetthet. Tatt i betraktning til dels farlig og eksplosiv last, er det av største viktighet at sikkerheten ivaretas på tilfredsstillende vis, ikke minst i forhold til radardekningen som både havnemyndighetene og losmyndighetene anser for mangelfull.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten ved innseilingen til Grenlandsleia?


Les hele debatten