Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til statsministeren

Om at utbyggingen av nytt sentralsykehus i Akershus står i fare for å bli utsatt pga. uavklarte tomteforhold mellom staten og Akershus fylkeskommune

Datert: 18.05.2000
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Utbyggingen av nytt Sentralsykehus i Akershus står i fare for å bli utsatt på grunn av uavklarte tomteforhold mellom staten og Akershus fylkeskommune.

Hvordan vil statsministeren koordinere Regjeringens arbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet, slik at tomten kan klargjøres og at fremdriften og utbyggingen av det nye sentralsykehuset kan fortsette som planlagt?


Les hele debatten