Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til utenriksministeren

Om hvordan Norge protesterer mot menneskerettighetsbrudd i Iran, med henvisning til at arbeiderloven nylig ble strammet kraftig inn

Datert: 18.05.2000
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 24.05.2000 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Etter 22 år ved makten er det iranske regimet kjent for mange brudd på menneskerettighetene. Norge ønsker å normalisere forholdet og øke handelen. Nylig ble arbeiderloven strammet kraftig inn for mindre bedrifter. Det innebærer en klar forverring for arbeidere som verken har streikerett eller organisasjonsfrihet. Hensikten er å gjøre det lettere for utenlandske investorer i Iran.

På hvilken måte protesterer Norge mot brudd på menneskerettighetene i Iran?


Les hele debatten