Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Om en avklaring av problemstillingen omkring leger som bruker privatbil ved akutt utrykning

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Problemstillingen om hvorvidt leger som bruker privat bil ved akutt utrykning ble for en tid tilbake igjen aktualisert ved at en kommunelege ble fratatt sitt sertifikat da han fulgte etter en ambulanse ved utrykning. På tidligere spørsmål om denne saken i ordinær spørretime 16. februar 2000, svarte tidligere samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll at det pågikk et arbeid i departementet for å avklare denne problemstillingen.

Kan statsråden bekrefte at et slikt arbeid pågår, og når kan en eventuell avklaring skje?


Les hele debatten