Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til miljøvernministeren

Om det å legge stamvegtraseer gjennom bysentre, boligbebyggelse og skoleområder, med henblikk på de miljømessige konsekvensene

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Hva er den nye Regjeringens/statsrådens generelle syn og politikk vedrørende å legge stamvegtraséer gjennom bysentre, boligbebyggelse og skoleområder, med henblikk på de miljømessige konsekvenser dette har?


Les hele debatten