Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til utenriksministeren

Datert: 19.05.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Ifølge Nationen 18. mai 2000, ser ikke utenriksminister Thorbjørn Jagland noen EØS-direktiver som det er verdt å legge ned veto mot. Dette synes å stå i skarp kontrast til daværende statsminister Brundtlands uttalelser i EØS-debatten i Stortinget i oktober 1992: "...vi vil være rede til å bruke den retten avtalen gir oss, til å motsette oss at forslaget blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det nødvendig."

Hvilke saker vil, etter utenriksministerens oppfatning, kvalifisere til bruk av vetoretten?


Les hele debatten