Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til statsministeren

Om å ta initiativ til støtte for ei valutatransaksjonsavgift, som Canada har teke til orde for utgreiing av

Datert: 19.05.2000
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 24.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ei avgift på valutatransaksjonar vil kunna medverka til meir stabile økonomiar i verda. Det vil mellom anna vera svært god bistandspolitikk å skapa finansielle strukturar som kan redusera faren for store valutasvingingar. Canada har teke til orde for utgreiing av ei slik avgift i forkant av det sosiale toppmøtet i Genève i juni.

Vil statsministeren ta eit norsk initiativ til støtte for ei valutatransaksjonsavgift?


Les hele debatten