Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til miljøvernministeren

Om grunngjevinga for reglane som hindrar bruk av radiopeiling under jakt på radiomerka ulv

Datert: 19.05.2000
Fremsatt av: Ola D. Gløtvold (Sp)
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): Det er gjeve skadefellingsløyve for den radiomerka ulven Fenre. Fungerande naturforvaltar hjå fylkesmannen i Vest-Agder har i pressa opplyst at gjeldande reglar hindrar bruk av radiopeiling under jakta på ulven. Denne tilstanden vert oppfatta som svært urimeleg av folk flest.

Kva er grunngjevinga for dei reglane det her vert vist til ?


Les hele debatten