Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til helseministeren

Om hvorvidt Regjeringen kjenner seg forpliktet av Stortingets vedtak om å trappe opp innsatsen innenfor psykiatri, med henvisning til Oslo kommunes dramatiske kutt

Datert: 19.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Oslo kommune foretar dramatiske kutt i sitt tilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Kjenner Regjeringen Stoltenberg seg forpliktet på de enstemmige vedtak Stortinget har fattet om å trappe opp innsatsen innenfor psykiatri med 24 mrd. kroner fra 1999-2006?


Les hele debatten