Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om muligheten for at Stortinget og Regjeringen må finne løsninger som sørger for at arbeidsgiverne bidrar til å finansiere etter- og videreutdanningsreformen

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten