Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om nødvendigheten av en akseptabel og konkurransedyktig lønn for lærerne

Datert: 12.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten