Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Om Norges Banks utsagn i budsjettbrevet om oppgavefordelingen i den økonomiske politikken, hvor det bl.a. sies at sysselsettingen kan påvirkes av lønnsdannelsen

Datert: 10.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten