Muntlig spørsmål fra John Dale (Sp) til miljøvernministeren

Om Regjeringa sitt vedtak om å tillata ulv i nye område av landet, og om konfliktane mellom sau og ulv

Datert: 10.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp):


Les hele debatten